top of page
Zoeken

Algemene Ledenvergadering 8 juli


Op donderdag 8 juli werd de uitgestelde ALV, vanwege Corona kon dit niet eerder, over 2020 gehouden bij De Vereeniging. Er waren 20 leden aanwezig. We hebben gesproken over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli in werking is getreden. Verder aandacht voor het geweldig stijgende ledental van onze vereniging. Op dit moment hebben we maar liefst 248 leden, waarvan 39 jeugdleden, 9 ZomerChallenge leden en 6 rustende leden. Dat is een stijging van maar liefst 61 leden t.o.v. 1 januari 2020. Fantastisch!

Iedere commissie deed verslag van zijn activiteiten. Bijzondere aandacht was er voor het mooie filmpje dat Cor Perik gemaakt heeft van de renovatie van onze banen.

Vanwege technische problemen konden wij geen overzicht van de jubilarissen genereren. De huldiging stellen we uit naar de volgende ALV, begin 2022.

Wat de verkiezing bestuursleden betreft heeft Gerard Kamp aangegeven, dat dit zijn laatste jaar als voorzitter is. Bij de volgende ledenvergadering, zal hij na 9 jaar de voorzittershamer overdragen aan een nieuwe voorzitter. Anita Scholten was herkiesbaar en blijft de komende 3 jaar penningmeester. Annet Woudstra, voorzitter van de TC was aftredend en niet herkiesbaar. Zij blijft de TC iig het komende jaar nog ondersteunen. Deze functie is dus vacant. Maaike olde Rikkert, bestuurslid communicatie, stopt per 1.8. a.s.. Zij kan de taak niet meer combineren met haar werk. Zij werd bijgestaan door Marlou Punt, zij stopt vanwege blijde reden. Dat zal per 1 september a.s. zijn. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid communicatie die als hoofdtaak het verzorgen van de website, nieuwsbrieven en facebookberichten heeft.

Carolien Haarman is gestopt als vertegenwoordiger van de barcommissie in de bestuursvergadering. Ben Hilgeholt heeft deze taak overgenomen. Voor haar was er een bedankje en bloemen van de voorzitter.

Daniella Roeloffzen heeft 7 jaar onze ledenadministratie verzorgt en is vanwege verhuizing gestopt. Ook voor haar was er een bedankje en bloemen.

De jeugdcommissie is sinds dit seizoen weer op sterkte. Maar liefst 4 ouders hebben zich aangemeld en vormen nu samen met Karin Schonewille en Odette oude Hampsink een enthousiaste commissie. Odette oude Hampsink zal na 7 jaar lid van de JC aan het eind van dit seizoen stoppen.

Dit waren wel de belangrijkste wapenfeiten van deze vergadering. We willen iedereen nogmaals hartelijk danken voor hun komst en inbreng.


Comments


bottom of page