top of page
Zoeken

Vertrouwenspersonen TC Kardoes

Op initiatief van S.V. De Lutte is contact gezocht met onze huisartsen Dr. Brandenburg en Dr. Elferink met de vraag of zij als vertrouwenspersonen willen optreden voor S.V. De Lutte, TC Kardoes en Lutheria. Zij hebben toegezegd daarvoor beschikbaar te willen zijn. De Vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die in aanraking is gekomen met seksuele intimidatie, agressie of ander ongewenst gedrag en daarover met een onafhankelijk iemand wil praten. Wij waarderen het zeer dat onze huisartsen hiervoor beschikbaar zijn. Meer informatie is hier te vinden.댓글


bottom of page