top of page

Senioren
lidmaatschap

Senioren Lidmaatschap

Lid worden kan door het aanklikken van de blauwe button "lid worden?" rechts bovenaan op de website. Uw inschrijving komt bij onze ledenadministrateur Vera Haarman terecht. Van haar ontvangt u dan een welkomstmail ter bevestiging van uw lidmaatschap.

  • De contributie voor senioren bedraagt € 140,- per seizoen. Dit geldt ook voor leden die in enig kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken.

  • Nieuwe seniorleden betalen éénmalig € 20,- inschrijfgeld.

Opzeggen Lidmaatschap
 

Het opzeggen van het lidmaatschap is vastgelegd in onze statuten.

 

Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Dus uiterlijk 30 november van enig kalenderjaar.
 

Statuten Artikel 7.3 : Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Statuten Artikel 7.9 : Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage en de KNLTB-contributie voor het geheel verschuldigd.

bottom of page