top of page

Jeugdlid worden

Inschrijven

Ook enthousiast geworden!

Jeugdlid worden kan door het aanklikken van de blauwe button "lid worden?"rechtsboven op de site.

Je inschrijving komt bij onze ledenadministrateur Vera Haarman terecht. Van haar ontvangt je een welkomstmail ter bevestiging van het lidmaatschap.

Tarieven

Juniorleden zijn leden die in een kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereiken.
De contributie voor junioren t/m 17 jaar bedraagt € 55,- per seizoen.

Nieuwe leden betalen éénmalig € 10,00 inschrijfgeld.

 

Opzeggen Lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap is vastgelegd in onze statuten. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Dus uiterlijk 30 november van enig kalenderjaar.


Statuten Artikel 6.2 : Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Statuten Artikel 6.7 : Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar (=verenigingsjaar) eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Statuten Artikel 12.1: Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

bottom of page