top of page

 Algemene Ledenvergadering 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 25 maart 2024. Inclusief het bestuur waren er 26 leden aanwezig. De ALV werd voor het eerst in de nieuwe kantine gehouden. Enkele zaken die besproken zijn:

  • Vertrouwenspersoon

  • Huurtarieven banen

  • Nieuwe kassa

  • Anita Wiefferink en Thea Nijhuis stoppen na dit seizoen als schoonmaaksters. Vervangers gezocht.

  • Gebruiksregels nieuwe kantine

  • Verplaatsen competitiewedstrijden: alleen naar woensdag of donderdag en maximaal 2 banen

  • In een korte terugblik op 2023 zijn de statutenwijziging, de verbouwing, de afspraken DAMG en de nieuwe tennisleraressen besproken.

Cijfers en financiën

Ontwikkeling ledental: door opzegging van 17 seniorenleden, 2 jeugdleden en 3 rustende leden hebben we per 1 januari 2024 193 leden. Onze penningmeester Patrick Schasfoort kon een klein voordelig saldo over 2023 presenteren. Het feit dat de kantine twee maanden dicht is geweest in verband met de verbouwing heeft nadelige gevolgen voor de omzet gehad. De contributie voor 2024 blijft ongewijzigd. Matthieu Brouwer en Ellen ter Brake hebben decharge verleend. Matthieu verlaat de kascontrolecommissie en wordt opgevolgd door Thea Nijhuis. Femmie Lodewijk blijft reserve.

Bestuursverkiezing

Patrick Schasfoort, penningmeester, was aftredend en herkiesbaar en is herkozen.

Ben Hilgeholt, algemeen bestuurslid, was aftredend en niet herkiesbaar. We hebben helaas nog

geen vervanger kunnen vinden.

Commissies

De diverse commissies (POC, BC, JC en sponsorcommissie) deden verslag van hun activiteiten.

Bennie Visschedijk gaat stoppen als voorzitter POC. Harrie Rosink wordt het nieuwe aanspreekpunt van de POC. Zowel de BC, POC en JC zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Leden van Verdienste

In 2023 hebben we voor het eerst aandacht besteed aan de Leden van Verdienste. Dit zijn leden die zich voor een langere periode belangeloos voor de vereniging hebben ingezet. In 2023 kwam deze eer toe aan Annelies Brouwer.

Dit jaar zijn Ben Hilgeholt, Annet Woudstra en Gert Punt benoemd als Lid van Verdienste.

Ben Hilgeholt was van 2010 tot en met 2017 coördinator POC, vanaf 2010 tot en met heden lid BC en als vervangend voorzitter BC lid van het bestuur vanaf 2020. In 2013/2014 lid kascontrolecommissie en vanaf 2022 Algemeen Bestuurslid.

Ben heeft daarnaast de kantine geschilderd in 2010 en 2024 en klein onderhoud verricht.

Hij was jarenlang gastheer tijden het Open toernooi, was altijd aanwezig voordat de eerste gasten kwamen. Hij ontving spelers met bravoure en gezelligheid. Hij zorgde altijd voor koffie en wat lekkers.

Ben was nooit te beroerd om te helpen, hielp met het maken van hapjes, schoonmaken van de kantine en zorgen dat de kantine er gezellig uitzag. Ben was een verbindende schakel in de BC.

Hij was attent, zorgde voor een gevoel van thuiskomen en was een goed en actief bestuurslid.

Uit handen van onze voorzitter Anita Scholten, ontving Ben het bijbehorende kleinnood van glas en een mooie bos bloemen.

Gert Punt en Annet Woudstra hebben het afgelopen jaar de TC definitief verlaten. Gert was van 1998 tot en met 2023 als toernooileider lid van de TC, Annet was vanaf 2016 tot en met 2023 competitieleider in de TC en daarnaast in deze periode nog enkele jaren lid van het bestuur.

Zij waren het gezicht van het Florilympha Open, vakanties werden in deze periode niet geboekt. De privé telefoonnummers waren bekend bij de deelnemers en werden vaak gebruikt om rechtstreeks aan hen iets door te geven. Jaarlijks gingen ze in de aanloop naar het toernooi uit eten bij Florilympha om met Madeleine de prijsjes te bespreken. Ook zorgden ze jarenlang voor de prijzen voor de verloting.

Gert regelde jaarlijks de ballen, het hele Punt-busje was volgestouwd met ballen. Voordat ze definitief gingen stoppen hebben ze er voor gezorgd dat de TC weer op sterkte is. Voor Gert en Annet (helaas niet aanwezig) was er ook een kleinnood van glas en een bos bloemen.

Het kleinnood is gemaakt door onze eigen glasmeester Cor Perik.

Na de rondvraag sloot Anita Scholten de vergadering en was er nog een gezellige nazit.

bottom of page