top of page
Zoeken

Jaarvergadering 9 maart


Maandag 9 maart jl. werd de jaarvergadering gehouden. Er waren zo'n 35 leden aanwezig. Naast de normale onderdelen die op zo'n avond de revue passeren, waren er een aantal bijzondere zaken.

Ten eerste de aanschaf van een AED. Hans Vaneker heeft deze inmiddels opgehangen onder het afdak op het terras voor ons clubhuis. Titus Mars van Mext heeft een korte uitleg en demonstratie van de AED gegeven. We hebben een stukje geplaatst in Het Luutke en er wordt geflyerd in de buurt van ons park om kenbaar te maken dat de AED altijd toegankelijk is en door iedereen gebruikt mag worden.

Verder werd er kort ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot renovatie/vervanging van de banen. Een werkgroep is bezig om te kijken wat de beste oplossing is en hoe we dit financieel moeten regelen. Zodra hier meer over bekend is komen we hierop terug.

Verder namen Damascha Schreur en Marjolein Huve afscheid van het Bestuur/Jeugdcommissie. Zij hebben vele jaren bestuurstaken op zich genomen en zijn actief geweest in de Jeugdcommissie. Gerard had een kort woordje en bedankte hen voor hun inzet met een een kleine attentie en een bos bloemen.

Daarnaast waren er vijf leden 25 jaar lid. Drie jubilarissen, Paula Berning, Ria Huttenhuis en Ans Tijdhof waren aanwezig. Zij ontvingen van Gerard Kamp een mooie bos bloemen. Peter Swennenhuis en Frank Koertshuis waren helaas verhinderd.Commentaires


bottom of page