top of page

Tennis en het Coronavirus

Mededeling in verband met het Coronavirus

Op de site van de KNLTB zijn inmiddels diverse mededelingen geplaatst omtrent het te volgen beleid naar aanleiding van de verergerde situatie door het Coronavirus.
Wij, het Bestuur van T.C. Kardoes, gaan het voorgestelde beleid volgen.

UPDATE 26-04-2021

Bijgaand een update betreft het buitenterras. 
Zoals aangegeven via Rijksoverheid blijven terrassen van sportaccommodaties gesloten. 

Zie bijgaand voor meer informatie: LINK

We wensen jullie veel tennisplezier!


Met sportieve groet,

Bestuur T.C. Kardoes.

UPDATE 03-02-2021

LOCKDOWN VERLENGD T/M 2 MAART: TENNIS EN PADEL BUITEN BLIJFT MOGELIJK

Het kabinet heeft gisteren tijdens de persconferentie aangekondigd dat de ‘lockdown’ wordt verlengd met 3 weken. Uitzondering hierop is de heropening van basisscholen en kinderopvang en het verruimen van afhaalmogelijkheden bij winkels. Het aantal besmettingen daalt, maar is nog te groot om verdere versoepelingen toe te staan. De maatregelen blijven daarom nodig om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus te verminderen. De maatregelen gelden tenminste t/m dinsdag 2 maart. Ook de avondklok blijft na 9 februari van kracht (kabinetsbesluit 8 februari). Op dinsdag 23 februari maakt het kabinet de balans op en wordt bekend hoe het verder gaat in de periode na 2 maart.

De verlenging van de lockdown betekent dat sportkantines gesloten blijven, amateursportwedstrijden verboden zijn en volwassenen met maximaal 2 personen buiten mogen sporten. Tennis en padel met maximaal 2 volwassenen per baan blijft mogelijk en de jeugd t/m 17 jaar houdt ruimte om in grotere groepen te spelen en te trainen. Zolang de avondklok (van 21.00 tot 4.30 uur) geldt moeten we ’s avonds thuisblijven. Dit betekent dat tennis en padel mogelijk is, zolang je zorgt dat je om 21.00 uur thuis bent.

Lees meer over de avondklok.

Wat betekent de lockdown voor tennis en padel?

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis en padel spelen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan.

 • Voor trainingen met volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten.

 • Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

 • Tennis- en padel in een binnenaccommodatie is niet toegestaan, ook niet in een blaashal.

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.

 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.

 • Publiek is niet toegestaan.

 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Kijk hier voor uitgebreide informatie van de rijksoverheid over de lockdown. De specifieke maatregelen in de sport zijn hier te vinden.

Scenario's Voorjaarscompetitie

Tennis en padelliefhebbers in Nederland kijken uit naar de Voorjaarscompetitie, de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. Meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven, het animo om competitie te spelen is groot. De KNLTB doet er dan ook alles aan om competitie spelen mogelijk te maken, uiteraard veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen. Met de huidige lockdown en de onzekerheid over de situatie in april kijkt de KNLTB naar verschillende scenario’s voor de start van de competitie. Lees hier meer over de intentie, overwegingen en opties.

Routekaart

Het kabinet heeft de routekaart geupdate. Daar in staat welke maatregelen nodig zijn als besmettingen, de druk op de zorg en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke maatregelen we kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. Het versoepelen gaat in kleine stapjes. De maatregelen voor de sport staan ook benoemd. Zie hiervoor deze pagina van Rijksoverheid.

Meer info

De Richtlijnen voor tennis en padel blijven van kracht. Dit document is een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom tennis, padel en het coronavirus.

UPDATE 14-10-2020

Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De horeca moet sluiten, de maximale groepsgrootte wordt teruggebracht en amateursportwedstrijden zijn verboden. Dat maakte minister-president Rutte dinsdag 13 oktober bekend. Het zijn harde maatregelen, maar noodzakelijk in de bestrijding van het coronavirus. De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober en gelden voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.

Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen. Het kabinet roept mensen dan ook op contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wat betekent dit voor tennis en padel?

We respecteren het besluit van de overheid om sportwedstrijden niet meer toe te staan. Onze gezondheid staat voorop en we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.

Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te verminderen is het volgende van toepassing.

Update 14 oktober:

 • We hebben besloten de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen, zowel voor de jeugd als de senioren. Of de Eredivisie Heren door kan gaan, is nog onduidelijk.

 • Reguliere open toernooien en Junioren Tour toernooien kunnen niet doorgaan.

 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging, zowel buiten als binnen in de hal.

 • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).

 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

 • Publiek is niet toegestaan.

Dubbelen

Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

We zullen in overleg met NOC*NSF de richtlijnen voor tennis en padel verder uitwerken en de meest gestelde vragen en antwoorden zo snel mogelijk publiceren.

UPDATE 25-8-2020

Beste leden,

Bepaalde corona maatregelen met betrekking tot de horeca zijn verscherpt. Hier valt ook ons terras en de kantine onder.

Daarom via deze mailing nog maal een maatregel over het gebruik van de kantine van T.C. Kardoes

Bericht van de barcommissie 

Momenteel worden er geen bardiensten gedraaid. Mocht je wel gebruik willen maken van de kantine kan de sleutel bij Annelies Brouwer 06-53616278 of bij Ellen ter Brake 06-22533129 opgehaald worden.

Diegene die de kantine opent is verantwoordelijk dat deze ook afgesloten wordt, eventueel geef je de sleutel door en draag je hiermee de verantwoordelijkheid over. In de praktijk is dit een aantal keren misgegaan, de kantine was niet afgesloten en dat willen we toch echt voorkomen. 

Wanneer er drank genuttigd wordt verwachten wij wel dat de glazen en flesjes opgeruimd worden en de kopjes in de vaatwasmachine gezet worden.

Verder wensen wij iedereen, ondanks deze periode waarin er minder activiteiten zijn, een sportieve tijd toe.

Met vriendelijke groet, 

De Barcommissie 

UPDATE 19-8-2020

Beste leden,

Bepaalde corona maatregelen met betrekking tot de horeca zijn verscherpt. Hier valt ook ons terras en de kantine onder.

Daarom moet iedereen die op het park komt worden geregistreerd. Ook moet een tafeltje op het terras of de kantine worden gereserveerd.

Als je een baan gereserveerd hebt via de KNLTB App, geldt dit ook als reservering van een tafel en is aan de registratieplicht voldaan.
Voor de overige bezoekers geldt, dat zij zich moeten registreren. Hiervoor zijn op het terras of in de kantine formulieren beschikbaar. Iedere bezoeker wordt gevraagd een formulier in te vullen en in de daarvoor bestemde bak te doen. Na 14 dagen worden de formulieren vernietigd.

Als je met een introducee speelt, moeten de contactgegevens van hem of haar ook bekend zijn. Daarom moeten ook introducés een formulier invullen.

Bericht van de barcommissie 
I.v.m. de Corona zijn er deze week nog geen kantinediensten. Wil je gebruik maken van de kantine kan het puutje opgehaald worden bij Carolien 06-20226596

Wij hopen op jullie medewerking in deze, zodat we het tennissen gezond en veilig houden!

Het bestuur T.C. Kardoes.

UPDATE 1-7-2020

Beste leden,
 
Vanaf volgende week maandag (6 juli) is de kantine weer open. Omdat het ook vakantie is, zal er geen kantinedienst zijn. Ook zullen de kleedkamers nog gesloten blijven.
Laten we het netjes en gezellig houden, dus als je gebruik maakt van de kantine:

 • Wordt verwacht dat je je aan de corona regels houdt.
  De anderhalve meter regel.
  De hygiëne maatregelen.

 • De consumpties moeten via de pin betaald worden. Hier dien je zelf voor te zorgen.

 • Het puutje met de sleutel kan bij de volgende personen opgehaald worden:

  • 13-19 juli                Carolien Haarman (06-20226596)

  • 20-26 juli             Willy Visschedijk  (06 10186618)

  • 27 juli -2 aug       Willy Visschedijk

  • 2-9 aug.               Carolien Haarman

  • 10-16 aug            Ellen ter Brake

 • 6-12 juli                       Ellen ter Brake (06-22533129)

 • Laat de kantine netjes achter.

UPDATE 12 MEI: PARK OPEN VOOR IEDEREEN!

 

Beste leden,

We hebben toestemming van de gemeente! Vanaf vandaag (12 mei) mogen we weer tennissen.
Hierbij geldt dat u via de KNLTB-club app of via de knltb.club website een baan moet reserveren.

De volgende richtlijnen zijn door de KNLTB vastgesteld:
1. Houd altijd 1.5 meter afstand.
2. Kom alleen als je een afspraak of reservering hebt.
3. Kom maximaal 10 minuten voor de afgesproken tijd.
4. Er mag alleen ge-enkeld worden. Dubbelen is alleen toegestaan als de dubbels bestaan uit

    leden uit hetzelfde huishouden.
5. Ga na het tennissen gelijk naar huis.
6. Bedenk dat de kantine, de kleedkamers en het terras gesloten zijn.

 

De volledige richtlijnen vindt je hier.

In deze korte handleiding is uitgelegd hoe je in de KNLTB Clubapp een baan kunt reserveren.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie te wijzen op de mogelijkheid om je op te geven voor tennislessen. Volg hiervoor de link op de tennislessen- en jeugdpagina van onze website.

Met sportieve groet,

Bestuur T.C. Kardoes


 

 

UPDATE 8 MEI

Beste leden,

 

Afgelopen woensdag maakte de regering bekend dat er vanaf 11 mei ook weer door volwassenen getennist mag worden. Natuurlijk onder voorwaarden.

Wij als bestuur doen alles wat mogelijk is om dat ook voor onze club te regelen.

Op dit moment werkt de KNLTB aan aanvullende richtlijnen voor het tennissen door volwassenen die door het NOC*NSF en VWS moeten worden goedgekeurd.
Wij hopen deze richtlijnen nog voor het weekend te krijgen.

Daarna moeten wij richting gemeente om toestemming te verkrijgen. We doen ons uiterste best om dit uiterlijk 11 mei geregeld te hebben, maar zijn hierbij afhankelijk van de KNLTB en daarna de gemeente. Dus of dat gaat lukken, …
 

Zonder toestemming van de gemeente mogen wij onze banen nog niet open stellen voor volwassenen.
 

Hoe een en ander straks georganiseerd moet worden is nog onduidelijk. Wij moeten daarvoor wachten op de richtlijnen van de KNLTB en eventuele aanvullende richtlijnen van de veiligheidsregio en gemeente.

 

Voor sportkantines, dus ook voor onze kantine geldt, dat deze nog tot 1 september gesloten moeten blijven.

Ook de kleedkamers zullen nog gesloten moeten blijven. Dit betekent dat er niet omgekleed of gedoucht kan worden op de club.

 

Zodra wij meer nieuws hebben, zullen we dat direct weer per mail aan de leden melden. Wees er van verzekerd dat wij als bestuur er alles aan zullen doen om zo snel mogelijk weer een balletje te kunnen slaan!

 

Met sportieve groet,

 

Het Bestuur.


UPDATE 1 MEI:
 

In navolging van het regeringsbesluit om het buiten sporten voor kinderen en jeugd weer toe te staan, heeft het bestuur besloten om onze jeugdleden vanaf maandag 4 mei 2020 in de gelegenheid te stellen om te trainen en vrij te tennissen. Wij hebben van de gemeente de hiervoor vereiste toestemming gekregen om het park te openen voor kinderen en jeugd.

Hierbij zijn wel een aantal richtlijnen opgesteld. Ook de veiligheidsregio Twente heeft aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen vindt u als bijlage bij deze mail.

De belangrijkste regels hieruit zijn:

 • Ouders die kinderen naar de training brengen blijven zelf buiten het hek. Het is niet toegestaan voor ouders om het park te betreden.

 • Kledingruimtes, kantine en terras blijven gesloten. Het is dus niet mogelijk om op het park om te kleden of te douchen. Alleen in uiterste nood kan van het toilet gebruik gemaakt worden.

 • Er zal op het park 'eenrichting' route gehandhaafd worden. Dit houdt in dat het park via het hek betreden kan worden. De banen kunnen via de daarvoor bestemde toegangen betreden worden. Bij het verlaten van de baan is de route dan tegen de klok in om de banen heen om zo naar de fietsenstalling / parkeerplaats te lopen.

 • De anderhalve meter regel wordt ook door de jeugdleden (13 – 18 jaar) tijdens het tennissen gehouden.

 • Op de sportactiviteiten wordt toezicht gehouden.

 • Het trainen of vrij tennissen is toegestaan op
  werkdagen van 16:00 tot 21:00,
  in het weekend en gedurende schoolvakanties van 09:00 tot 21:00

   

In navolging van deze richtlijnen heeft het bestuur besloten de banen weer open te stellen voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd tot en met 18 jaar.
De jeugdleden zullen per mail door de trainers geïnformeerd worden over de tennistrainingen.
De jeugdleden mogen vrij tennissen na het reserveren van een baan. Het reserveren van een baan kan tot nader bericht gedaan worden door te bellen met Gerard Kamp, telefoon: 06 51314715. Het bestuur zal er voor zorgen dat er een toezichthouder is op het moment dat er banen gereserveerd zijn.

We willen graag gevolg geven aan de oproep van de autoriteiten om het sporten ook mogelijk te maken voor niet leden. Dit houdt in dat onze jeugdleden een vriend of vriendin mogen meenemen om mee te tennissen.
 
Het bestuur hoopt op een spoedige verruiming van de opening van het tennispark. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat we ons aan de richtlijnen en voorschriften houden. Als de regels niet gehandhaafd worden, kan dit betekenen dat het park weer dicht moet.
 
Het bestuur wenst de kinderen en jeugd veel tennisplezier toe!

UPDATE 21 en 22 April:

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de jeugd tot en met 18 jaar, vanaf 29 april weer onder voorwaarden mag sporten.

De overige maatregelen zijn verlengd tot 20 mei.

De KNLTB is inmiddels bezig met het samenstellen van een protocol. Uiterlijk vrijdag 24 april zal dit protocol gereed zijn. Ook wordt op basis van dit protocol een ‘toolkit’ ontwikkeld, zodat verenigingen en leraren snel en makkelijk kunnen opstarten binnen de geldende richtlijnen.

Aanstaande zaterdag is er skype-overleg van het Dagelijks Bestuur waarin wij gaan kijken hoe we dit protocol kunnen uitrollen binnen onze vereniging. We zullen dit in nauw overleg met de onze jeugdcommissie en de tennisleraren van Approach doen.

Verder heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de KIA tenniskids competitie te verschuiven naar het najaar. 

Voor overige informatie verwijzen wij jullie naar de website van de KNLTB, voor een overzicht van de laatste updates.

UPDATE 1 April

Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wat betekent dit voor tennis en padel in Nederland? Lees hier de laatste update.

NB. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat.

UPDATE 15 Maart
 

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vandaag 18.00 uur en gelden t/m 6 april.

De KNLTB roept daarom alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen. We adviseren tennisscholen en commerciële tenniscentra ook gevolg te geven aan deze oproep.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. We zullen ons de komende dagen beraden over de verdere uitvoering hiervan.

Competitie en toernooien
 

De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu alle toernooiorganisaties en tennisverenigingen oproepen om alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 6 april in heel Nederland.

Dit houdt in dat de volgende evenementen niet doorgaan:

 • De speeldagen van de Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie) op 22 en/of 29 maart en 5 april

 • De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie in de regio Zeeland op 28 maart

 • Padel Triple Double Competitie op 29 maart en 5 april

 • De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april 

 • Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien 

We begrijpen dat dit consequenties heeft voor toernooien en competities, die zullen we in kaart brengen en de komende dagen zoveel mogelijk antwoorden op geven. 

Voor vragen omtrent toernooien en competitie verwijzen we je graag naar de veelgestelde vragen onderaan de pagina. Voor overige vragen kan je mailen met wedstrijdtennis@knltb.nl en juniorentour@knltb.nl.

Deze link verwijst naar de site van de KNLTB. Hier is het laatste nieuws omtrent het coronavirus te volgen.

Het Bestuur

thumbnail_CORONAVIRUS-UPDATE-SHUTTEStock
bottom of page