Tennis en het Coronavirus

Mededeling in verband met het Coronavirus

Op de site van de KNLTB zijn inmiddels diverse mededelingen geplaatst omtrent het te volgen beleid naar aanleiding van de verergerde situatie door het Coronavirus.
Wij, het Bestuur van T.C. Kardoes, gaan het voorgestelde beleid volgen.

UPDATE 1-7-2020

Beste leden,
 
Vanaf volgende week maandag (6 juli) is de kantine weer open. Omdat het ook vakantie is, zal er geen kantinedienst zijn. Ook zullen de kleedkamers nog gesloten blijven.
Laten we het netjes en gezellig houden, dus als je gebruik maakt van de kantine:

 • Wordt verwacht dat je je aan de corona regels houdt.
  De anderhalve meter regel.
  De hygiëne maatregelen.

 • De consumpties moeten via de pin betaald worden. Hier dien je zelf voor te zorgen.

 • Het puutje met de sleutel kan bij de volgende personen opgehaald worden:

  • 13-19 juli             Carolien Haarman (06-20226596)

  • 20-26 juli             Willy Visschedijk  (06 10186618)

  • 27 juli -2 aug       Willy Visschedijk

  • 2-9 aug.               Carolien Haarman

  • 10-16 aug            Ellen ter Brake

 • 6-12 juli               Ellen ter Brake (06-22533129)

 • Laat de kantine netjes achter.

UPDATE 12 MEI: PARK OPEN VOOR IEDEREEN!

 

Beste leden,

We hebben toestemming van de gemeente! Vanaf vandaag (12 mei) mogen we weer tennissen.
Hierbij geldt dat u via de KNLTB-club app of via de knltb.club website een baan moet reserveren.

De volgende richtlijnen zijn door de KNLTB vastgesteld:
1. Houd altijd 1.5 meter afstand.
2. Kom alleen als je een afspraak of reservering hebt.
3. Kom maximaal 10 minuten voor de afgesproken tijd.
4. Er mag alleen ge-enkeld worden. Dubbelen is alleen toegestaan als de dubbels bestaan uit

    leden uit hetzelfde huishouden.
5. Ga na het tennissen gelijk naar huis.
6. Bedenk dat de kantine, de kleedkamers en het terras gesloten zijn.

 

De volledige richtlijnen vindt je hier.

In deze korte handleiding is uitgelegd hoe je in de KNLTB Clubapp een baan kunt reserveren.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie te wijzen op de mogelijkheid om je op te geven voor tennislessen. Volg hiervoor de link op de tennislessen- en jeugdpagina van onze website.

Met sportieve groet,

Bestuur T.C. Kardoes


 

 

UPDATE 8 MEI

Beste leden,

 

Afgelopen woensdag maakte de regering bekend dat er vanaf 11 mei ook weer door volwassenen getennist mag worden. Natuurlijk onder voorwaarden.

Wij als bestuur doen alles wat mogelijk is om dat ook voor onze club te regelen.

Op dit moment werkt de KNLTB aan aanvullende richtlijnen voor het tennissen door volwassenen die door het NOC*NSF en VWS moeten worden goedgekeurd.
Wij hopen deze richtlijnen nog voor het weekend te krijgen.

Daarna moeten wij richting gemeente om toestemming te verkrijgen. We doen ons uiterste best om dit uiterlijk 11 mei geregeld te hebben, maar zijn hierbij afhankelijk van de KNLTB en daarna de gemeente. Dus of dat gaat lukken, …
 

Zonder toestemming van de gemeente mogen wij onze banen nog niet open stellen voor volwassenen.
 

Hoe een en ander straks georganiseerd moet worden is nog onduidelijk. Wij moeten daarvoor wachten op de richtlijnen van de KNLTB en eventuele aanvullende richtlijnen van de veiligheidsregio en gemeente.

 

Voor sportkantines, dus ook voor onze kantine geldt, dat deze nog tot 1 september gesloten moeten blijven.

Ook de kleedkamers zullen nog gesloten moeten blijven. Dit betekent dat er niet omgekleed of gedoucht kan worden op de club.

 

Zodra wij meer nieuws hebben, zullen we dat direct weer per mail aan de leden melden. Wees er van verzekerd dat wij als bestuur er alles aan zullen doen om zo snel mogelijk weer een balletje te kunnen slaan!

 

Met sportieve groet,

 

Het Bestuur.


UPDATE 1 MEI:
 

In navolging van het regeringsbesluit om het buiten sporten voor kinderen en jeugd weer toe te staan, heeft het bestuur besloten om onze jeugdleden vanaf maandag 4 mei 2020 in de gelegenheid te stellen om te trainen en vrij te tennissen. Wij hebben van de gemeente de hiervoor vereiste toestemming gekregen om het park te openen voor kinderen en jeugd.

Hierbij zijn wel een aantal richtlijnen opgesteld. Ook de veiligheidsregio Twente heeft aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen vindt u als bijlage bij deze mail.

De belangrijkste regels hieruit zijn:

 • Ouders die kinderen naar de training brengen blijven zelf buiten het hek. Het is niet toegestaan voor ouders om het park te betreden.

 • Kledingruimtes, kantine en terras blijven gesloten. Het is dus niet mogelijk om op het park om te kleden of te douchen. Alleen in uiterste nood kan van het toilet gebruik gemaakt worden.

 • Er zal op het park 'eenrichting' route gehandhaafd worden. Dit houdt in dat het park via het hek betreden kan worden. De banen kunnen via de daarvoor bestemde toegangen betreden worden. Bij het verlaten van de baan is de route dan tegen de klok in om de banen heen om zo naar de fietsenstalling / parkeerplaats te lopen.

 • De anderhalve meter regel wordt ook door de jeugdleden (13 – 18 jaar) tijdens het tennissen gehouden.

 • Op de sportactiviteiten wordt toezicht gehouden.

 • Het trainen of vrij tennissen is toegestaan op
  werkdagen van 16:00 tot 21:00,
  in het weekend en gedurende schoolvakanties van 09:00 tot 21:00
   

In navolging van deze richtlijnen heeft het bestuur besloten de banen weer open te stellen voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd tot en met 18 jaar.
De jeugdleden zullen per mail door de trainers geïnformeerd worden over de tennistrainingen.
De jeugdleden mogen vrij tennissen na het reserveren van een baan. Het reserveren van een baan kan tot nader bericht gedaan worden door te bellen met Gerard Kamp, telefoon: 06 51314715. Het bestuur zal er voor zorgen dat er een toezichthouder is op het moment dat er banen gereserveerd zijn.

We willen graag gevolg geven aan de oproep van de autoriteiten om het sporten ook mogelijk te maken voor niet leden. Dit houdt in dat onze jeugdleden een vriend of vriendin mogen meenemen om mee te tennissen.
 
Het bestuur hoopt op een spoedige verruiming van de opening van het tennispark. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat we ons aan de richtlijnen en voorschriften houden. Als de regels niet gehandhaafd worden, kan dit betekenen dat het park weer dicht moet.
 
Het bestuur wenst de kinderen en jeugd veel tennisplezier toe!

UPDATE 21 en 22 april:

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat de jeugd tot en met 18 jaar, vanaf 29 april weer onder voorwaarden mag sporten.

De overige maatregelen zijn verlengd tot 20 mei.

De KNLTB is inmiddels bezig met het samenstellen van een protocol. Uiterlijk vrijdag 24 april zal dit protocol gereed zijn. Ook wordt op basis van dit protocol een ‘toolkit’ ontwikkeld, zodat verenigingen en leraren snel en makkelijk kunnen opstarten binnen de geldende richtlijnen.

Aanstaande zaterdag is er skype-overleg van het Dagelijks Bestuur waarin wij gaan kijken hoe we dit protocol kunnen uitrollen binnen onze vereniging. We zullen dit in nauw overleg met de onze jeugdcommissie en de tennisleraren van Approach doen.

Verder heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de KIA tenniskids competitie te verschuiven naar het najaar. 

Voor overige informatie verwijzen wij jullie naar de website van de KNLTB, voor een overzicht van de laatste updates.

UPDATE 1 april

Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wat betekent dit voor tennis en padel in Nederland? Lees hier de laatste update.

NB. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat.

UPDATE 15 maart
 

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vandaag 18.00 uur en gelden t/m 6 april.

De KNLTB roept daarom alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen. We adviseren tennisscholen en commerciële tenniscentra ook gevolg te geven aan deze oproep.

De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. We zullen ons de komende dagen beraden over de verdere uitvoering hiervan.

Competitie en toernooien
 

De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu alle toernooiorganisaties en tennisverenigingen oproepen om alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 6 april in heel Nederland.

Dit houdt in dat de volgende evenementen niet doorgaan:

 • De speeldagen van de Kia Tenniskids competitie (Rode, Oranje en Groene competitie) op 22 en/of 29 maart en 5 april

 • De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie in de regio Zeeland op 28 maart

 • Padel Triple Double Competitie op 29 maart en 5 april

 • De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april 

 • Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien 

We begrijpen dat dit consequenties heeft voor toernooien en competities, die zullen we in kaart brengen en de komende dagen zoveel mogelijk antwoorden op geven. 

Voor vragen omtrent toernooien en competitie verwijzen we je graag naar de veelgestelde vragen onderaan de pagina. Voor overige vragen kan je mailen met wedstrijdtennis@knltb.nl en juniorentour@knltb.nl.

Deze link verwijst naar de site van de KNLTB. Hier is het laatste nieuws omtrent het coronavirus te volgen.

Het Bestuur