thumbnail_tenniskids-brandbox-1200x300 .

Vanaf 2020 verzorgt Tennisschool Approach bij ons de tennislessen. Door deze samenwerking zijn de jeugdleden van Kardoes gewaarborgd van professionele training door gecertificeerde trainers en zijn we in staat om ook indoor tennisles aan te bieden in de winter in de tennishal bij Quick Tennis in Oldenzaal.

                                   

Daarnaast gaan we samenwerken met O.L.T.C. Ready uit Oldenzaal om meer mogelijkheden te bieden voor passende trainingsgroepjes voor onze jeugdleden. Gezien de grootte van onze vereniging is het helaas niet altijd mogelijk om een passend groepje te vinden voor de junioren en wanneer dat niet het geval is kan dan worden bekeken of er bij Ready een passende plek is. Omgekeerd zou dat ook kunnen gebeuren. Er zijn afspraken gemaakt dat er voor junioren in dergelijke gevallen nooit dubbele contributie hoeft te worden betaald.

 

Bij Kardoes willen we graag onze jeugdleden gedurende het gehele jaar meer aan het tennissen krijgen, zodat de kinderen sneller vorderingen maken. We merken dat veel kinderen, wanneer ze slechts in het zomer seizoen tennissen, na een paar jaar weer afhaken, omdat ze zich onvoldoende snel ontwikkelen. Meer dan bijvoorbeeld voetbal of hockey is tennis een sport waarbij het een aantal jaren duurt voordat je technisch goed leert spelen. Dit vergt een bepaalde mate van doorzettingsvermogen. Je hebt daarvoor gedurende die tijd ook echt les nodig van een professionele trainer om het goed aan te leren. Dit maakt tennis een relatief dure sport om goed te beoefenen.

 

Om hierin tegemoet te komen wil Kardoes als club bijdragen in de kosten van tennisles in de winter, zodat het voor de ouders gemakkelijker wordt om de kinderen het gehele jaar op les te doen. Zeker wanneer je als ouder meerdere kinderen op tennisles hebt zitten is dat niet altijd te bekostigen. Door in de winter te blijven lessen denken wij dat kinderen minder snel afhaken en hun spel aanmerkelijk zal verbeteren.

 

Om in aanmerking te komen voor zo’n bijdrage verlangen we als club wel dat je kind automatisch deelneemt aan de voor- en najaar competitie en aan alle door de club aangewezen jeugdactiviteiten en toernooien. Mocht je dan een keer niet kunnen dan verwachten we dat dit tijdig wordt doorgegeven. Ook wat jeugdcompetitie en jeugdactiviteiten betreft wordt gekeken naar een samenwerking met Ready, met als doel zo goed mogelijk een passend groepje te vinden waarin de kinderen worden uitgedaagd en plezier hebben.

Tennis leer je pas door het veel te doen en op deze manier blijf je “year-round” bezig met tennis.

 

Door je op te geven voor het “year-round”- les programma vertrouwen we erop dat er meer uit de talenten van de kinderen wordt gehaald en dat het jeugdtennis bij Kardoes uiteindelijk in de breedte op een hoger plan komt te liggen. Ook verwachten we dat op deze manier meer kinderen uiteindelijk zullen blijven tennissen.

 

Er zijn weinig sporten die je tot op zo’n late leeftijd actief kunt blijven beoefenen, dat maakt het waard om te investeren in een goede opleiding voor de jeugd!

 

Onder de buttons lespakketten vindt je de verschillende lespakketten die wij in samenwerking met Tennisschool Approach aanbieden. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen in het buitenseizoen te tennissen en niet mee te doen aan de verschillende activiteiten die worden georganiseerd, maar daarin investeert de club dan verder niet.

 

Aangezien dit een nieuw beleid is beseffen we dat er kinderen zijn die zich niet hebben opgegeven voor de competitie van het komend voorjaar, terwijl ze wellicht wel willen kiezen voor het “year-round” les programma. Dit kan als je daarna deelneemt aan de najaarscompetitie en gedurende het buitenseizoen meedoet met de genoemde toernooien en activiteiten.  

                                                                                                 

                                               Je kunt je via deze link opgegeven voor tennisles.   

                                               Je komt dan direct op de website van Approach.

                                                                                                                                                

                                               Voor verdere vragen kun je contact opnemen via email:

                                               jeugdcommissiekardoes@gmail.com

                                                                                                                                                                           

Met sportieve groet,

Jeugdcommissie TC Kardoes