Notulen ALV

Notulen algemene ledenvergadering 19 februari 2018

Aanwezige leden:

Truus Roring, Hermine Kuipers, Karin Molthof, Els Hesselink, Daniella Roeloffzen, Annet Woudstra, Herman Nijhuis, Hans v.d Zande, Marc Thiadens, Dennis Schruijer, Herman Loohuis, Ben Hilgenholt, , Irma Swennenhuis, Simone Visser, Mike Oude Hampsink, Willie Visschedijk, Anita Wieferink, Marianne Boers, Oswald Tiemensen, Paul Olde Nordkamp, Pauline Kempers, Anita Scholten, Hilde van der Zande, Gerrit Hesselink, Hans Punt, Hans Leferink, Bennie Visschedijk, Hans Vaneker, Rogier Heerink, Hans Grunder, Herman Schop Barteld, Matthijs Willemstein, Ria Huttenhuis, Carolien Haarman.

Bestuursleden: Gerard Kamp, Annelies Brouwer, Marjolein Pahlplatz, Damascha Schreur, Matthieu Brouwer, Maarten Nijhuis.

 1. Opening/mededelingen door de voorzitter (Gerard Kamp)

Gerard heet iedereen welkom.

Afmeldingen; Jos en Ans Tijdhof, Martijn Huve, Bjorn Schreur, Gonnie Beernink, Bennie Visschedijk, Cor Perik, Ria Beernink, Thea Hesselink, Trudy Lohuis, Ben Scheper, Pauline Bulter, Gea Bruins, Hans en Heleen Tunderman, Tonnie Punt, Inge Leferink.

Korte terugblik op het seizoen 2017:
Vorig jaar september, hebben we afscheid genomen van Ria van der Zande. Met haar verloren we een warm en betrokken lid, die zich op vele gebieden verdienstelijk heeft gemaakt voor onze club. Even een kort moment van stilte…….

De Opening kon volgens planning plaatsvinden.
Het Ondernemers toernooi is niet doorgegaan, maar is wel opgenomen in de nieuwe jaarkalender.
Het DD toernooi is door 4 andere dames georganiseerd. Het toernooi was goed bezet en gezellig.
Ons 40 jarige jubileum was gezellig. Het was een week waarin we een toernooi hadden, activiteiten voor de jeugd en als afsluiting een feestavond.

– Op initiatief van Cor Perik hebben we er een nieuw toernooi bij, het Asperge toernooi. Dit zal 10 juni plaatsvinden

Vooruitblik op het seizoen 2018:
Toekomstvisie; waar willen we als vereniging naar toe nu de privatisering is afgerond.

We hebben bij elkaar gezeten met een klein groepje en we hadden het idee om een enquête rond te sturen voor alle leden. Dit om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de wensen op korte en lange termijn. Hierin kan iedereen aangeven wat hij of zij belangrijk vindt. Wat zijn de wensen, eisen, mogelijkheden mbt privatisering. Wat willen we met de Accomodaties, ondergrond, bestuur, imago te versterken, duurzaamheid, hoe gezien worden enz, enz.

Als de resultaten van de inventarisatie bekend zijn kunnen werkgroepen worden gevormd die met voorstellen komen naar het bestuur. Het bestuur maakt dan toekomstplannen.

Iedereen geeft akkoord. Reactie: We moeten er niet te veel tijd overheen laten gaan.

– Het Ledenaantal, is redelijk stabiel. We zitten nu op 192 leden.

– De Tennisleraar. We hebben dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van Tennisschool Heinhuis & Docter. Het is heel positief ontvangen.

– Er zijn Statafels gemaakt, deze zijn voorzien van krukken. Ze zijn gemaakt door Herman SchopBarteld, Hans Tunderman en Ben Scheeper. Gert Punt heeft de werkplaats en materiaal beschikbaar gesteld. Wij willen de heren bedanken en krijgen hiervoor een attentie.

 1. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 17 februari 2017

De notulen worden met een paar kleine op- en of aanmerkingen goedgekeurd. Deze worden aangepast.
De notulen komen op de website.

 1. Ontvangen/verzonden stukken

Geen ontvangen stukken.

 1. Verkiezingen bestuursleden:

4.1. Marjolein Huve en Damascha Schreur (Secretariaat) treden af en stellen zich niet herkiesbaar. (Vacature)

Ze blijven de functie uitvoeren, tot er een vervanger is.

4.2. Maarten Nijhuis, (TC) treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door Annet Woudstra.

4.3. Matthieu Brouwer (interim Penningmeester) treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. (Vacature).

4.4 Hans Leferink (JC) is in september afgetreden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter. Damascha Schreur wordt de interim voorzitter.

 

Gerard geeft aan dat er absoluut geen onenigheid is binnen het bestuur, maar de mensen die eruit gaan zitten er al lang in.

Reactie van Matthijs Willemstein: is er wel een vorm van continuïteit, en word je wegwijs gemaakt als iedereen weggaat? Gerard antwoord dat dit wel het geval is.

Ook is er een schema van aftreden, dit maakt dat er altijd een vorm van continuïteit is.

Matthijs Willemstein is bereid om de functie van het secretariaat in te vullen.

 1. Financiële zaken (Matthieu Brouwer):

Matthieu legt het financieel verslag uit.
Er zijn dit jaar veel kosten geweest, jubileum feest, pomp, koffiezetapparaat, bartafels en tennistafel.
Begroting van 2018: beveiliging van het gebouw.
Iedereen die een sleutel heeft, krijgt een druppel, dit ivm de beveiliging. Verder geen bijzonderheden.
We zijn bezig geweest met de verzekering, om alles goed verzekerd te krijgen gaan we meer betalen.

Verslag door de kascontroleurs Rogier Heerink en Herman Nijhuis

De boeken zijn gecontroleerd, hierbij kwam naar voren dat er 2 keer WOZ was betaald. Dit is geregeld. De verzekerde waarde van het gebouw is nog een kanttekening.
Het zag er dit jaar weer goed uit. Alles was inzichtelijk en controleerbaar.

Samenstelling/mutaties/vacatures kascommissie 2018
Rogier Heerink en Paul Olde Nordkamp verzorgen de controle van 2019.

Bennie Visschedijk staat op de reservelijst.

 1. Barcommissie (Annelies Brouwer):

Verslag vorig seizoen
Carolien Haarman wordt de voorzitter van het bestuur, ook gaat zij de inkoop doen. Er zijn ook een aantal wisselingen, Jos Tijdhof, Anita Wiefferink en Thea Nijhuis hebben de BC verlaten. Feranda Getkate en Matthijs Willemstein zijn nieuwe leden.

De Activiteiten van de BC zijn, grote schoonmaak, inrichten kantine, ondersteunen bij kantinedienst, het indelen van de bardiensten. De inkoop en voorraad wordt nu veelal bij de Spar gedaan. De opbrengst is minder maar de kosten en inkoop zijn ook minder geweest dit jaar. Verder zijn de werkzaamheden het assisteren bij toernooien.

Ook is er een kassa aangeschaft, dit om beter zicht te krijgen in, inkomsten en opbrengsten. Op vrijdag is er geen kantinedienst meer. Bij de competitie, krijgt een team de verantwoordelijkheid, dit ging het afgelopen jaar erg goed.

Doelstelling komend seizoen
Het bevorderen van de gezelligheid. Ook het continueren en eventueel uitbreiden van activiteiten. De leden meer betrekken bij de club en extra aandacht voor nieuwe leden.

De inkomsten van de clubkas willen we verhogen.

 Samenstelling/mutaties/vacatures binnen de commissie
Jos Tijdhof, Anita Wiefferink en Thea Nijhuis zijn afgetreden en Ferande Getkate en Matthijs Willemstein zijn nieuw binnen de BC.

Jubilarissen 25 jaar lid van de vereniging:
Er zijn dit jaar 4 jubilarissen; Ria Beernink, Henk Berendsen, Pauline Bulter, Hans Punt.

 1. Technische Commissie (Maarten Nijhuis):

Verslag vorig seizoen
Er waren dit jaar weer verschillende toernooien met name;

Het Florilympha open, was een gelaagd toernooi. Dit jaar voor het eerst met een onze nieuwe hoofdsponsor. Er was minder deelname, dit doordat het in de vakantie viel. Er was veel hulp van de vrijwilligers. Doordat er minder deelnemers, daardoor was het allemaal beter te behappen. Het toernooi zal in 2018, plaatsvinden van maandag 22 augustus t/m zondag 4 september.

De Clubkampioenschappen, werden dit jaar tijdens het jubileum toernooi gehouden, er was weinig deelname, maar gezellig.

Het ondernemers toernooi, is niet doorgegaan, wordt dit jaar weer opgepakt

Het DD toernooi , was gezellig en is dit jaar voor het eerst door; Wendy Brand, Nienke Kristen, Tamara Loohuis en Nicole Marsman georganiseerd. Het toernooi is op dezelfde manier gehouden en zat weer helemaal vol.

Het BB toernooi , Het weer viel tegen maar was gezellig en goed bezocht.

Veel teams deden mee in de Voor en Najaarscompetitie.

Er zijn een aantal Competitieteams kampioen geworden met name, Heren 3 zaterdag.

Alles is verder naar wens verlopen.

Informatie komend seizoen
De competitieteams zijn bekend en komen op de mail.
Dit jaar gaan we Compact spelen, 3e set is super tiebreak. De enkels niet. Dit is nu ook op de zaterdag verplicht.
Dit jaar is het gemakkelijker om in te vallen in een ander team.
Het aantal spelers van buitenaf mogen er dit jaar maar 2 zijn. Het team betaald dan 40 euro per persoon voor diegene die geen lid is van de club.
Op de jaarkalender staan de aankomende toernooien.

 

Opmerking uit het publiek – Misschien kun je de aanvoerders instructies geven over het aantal spelers van buitenaf.

Samenstelling/mutaties/vacatures binnen de commissie
Annet Woudstra wordt de nieuwe voorzitter binnen de TC.

 1. Jeugdcommissie (Marjolein Huve):

Verslag vorig seizoen
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een nieuwe tennisschool; Heinhuis & Docter tennis. Zij hebben schooltennis georganiseerd, voor de groepen 3, 4 en 5.

 • Vervolgens was het Kind-Ouder toernooi. ‘S ochtends was dit toernooi voor de kinderen en na de goed verzorgde brunch was het toernooi voor de senioren. Het Kind ouder toernooi zorgt al jaren voor veel gezelligheid en drukte op de baan, het was dan ook een geslaagde ochtend!
 • In juni tijdens het 40-jarig jubileum van onze vereniging hebben we een gezellige tennisochtend gehouden met allemaal spelletjes, de jeugdleden mochten allemaal een vriendje meenemen, dit werd door meerdere leden gedaan. Als afsluiting was er voor elke deelnemer een heerlijke lunch. Ondanks het iets minder lekkere weer was het een erg leuke ochtend.
 • Dit jaar was er ook weer de KNLTB Worldtour. in de categorie Rood (de allerjongsten), Oranje (spelen op een driekwart veld met een aangepaste bal), Groen (spelen op een heel veld met een aangepaste bal) en geel (zoals de senioren). Alle kinderen die les hebben, hebben ook competitie gespeeld.

Ze hebben zowel aan de voorjaars als najaarscompetitie meegedaan.

 • En tenslotte was er natuurlijk onze afsluitavond, deze keer geen speurtocht door het bos maar hebben we het in de vorm van een onderling tennis toernooitje gedaan. De oudste jeugdleden tennisten met de jongsten en ook bij de diverse leeftijden onderling waren er leuke wedstrijden. Als afsluiting was er een heerlijk buffetje.

Vorig jaar hadden we 36 Jeugdleden. Momenteel 27 dit is een afname 9 jeugdleden. We merken dat het moeilijk is om de jeugd van 12 jaar en ouder te behouden. Naast het voortgezet onderwijs en een “eerste sport”, zoals voetbal of volleybal, welke ze al doen is het vaak te druk voor tennis.

Informatie komend seizoen.
Dit jaar gaan we ipv schooltennis een instuif houden, dit zal tijdig op school bekend worden gemaakt. H&D hiervoor een flyer maken welke we gaan verspreiden op school en op de Luttermolen. De instuif zal ‘s ochtends voor kinderen plaatsvinden en ’s middags voor senioren.

Alle nieuwe leden die zich dan aanmelden zullen een aanbieding krijgen mbt lessen in combinatie met een lidmaatschap. De banen zijn afgelopen jaar langer opengebleven, waardoor er ook meer lessen gegeven konden worden. Aangezien dit kort van tevoren werd aangekondigd konden jeugdleden toch langer doorlessen tegen een extra bedrag tov de contributie per maand.

Dit jaar willen we ernaartoe dat ouders per maand meer gaan betalen.

Hiervoor zullen de kinderen 26 lessen krijgen ipv 14 lessen.

Onze doelstelling voor 2018 is allereerst uitbereiding van de jongste leden en voor de oudere jeugd die we nog hebben meer jeugdactiviteiten (wellicht in samenwerking met andere verenigingen in de regio). Gelukkig werken we net als vorig jaar weer samen met Tennisschool H&D, waardoor we de garantie hebben van een en dezelfde tennisleraar.

De activiteiten welke voor 2018 gepland staan zijn:

 • Instuifochtend/middag
 • Kind-ouder/Brunchtoernooi
 • Worldtour (dit jaar in de categorieen rood en groen)
 • Jeugd Clubkampioenschappen
 • Afsluitingsavond

Helaas heeft Hans Leferink met ingang van afgelopen oktober de jeugdcommissie verlaten. Hans heeft gezorgd voor een heel concreet handboek zodat we momenteel de jeugdcommissie goed kunnen laten doorlopen. We willen Hans heel hartelijk bedanken voor alle moeite en inspanning die hij de afgelopen jaren in de jeugdcommissie heeft gestoken en hopen dat we jouw harde werken op een goede manier kunnen doorzetten. Hans dank je wel!!

Samenstelling/mutaties/vacatures binnen de commissie
De samenstelling van de JC bestaat uit: Marjolein Huve, Odette Oude Hampsink,
Hanneke Wilbers, Damascha Schreur (interim voorzitter)

 1. Park-Onderhouds-Commissie (Jan Hesselink):

Verslag vorig seizoen
De POC is 5 jaar geleden begonnen, om de kosten te verminderen. Dit jaar alleen veel kosten. De POC komt 1 keer in de 14 dagen bij elkaar, grasmaaien, groen onderhouden, baan onderhouden, Herman Schopbarteld helpt Herman Lohuis, hierbij. We werken vanuit een meer jaren onderhoudsplan. Jaarlijks wordt dit geactualiseerd.

Alle werk is volgens schema verricht.

Informatie komend seizoen
Sproei installatie moet vervangen worden, de border moet ook vervangen worden waar de put zit. Het weekend na 10 maart kan de baan misschien al open maar dat ligt aan het weer.

Naast de grotere klussen wordt er door een aantal mensen eens per 14 dagen onderhoud gedaan op het park. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. De snoei werkzaamheden zijn al geweest.

De data voor het in orde brengen van de banen zijn gepland.

Verder zijn er geen bijzonderheden.

Samenstelling/mutaties/vacatures binnen de commissie
De POC bestaat uit Jan Hesselink (voorzitter), Benny Visschedijk (financiën), verder bestaat de POC uit 11 personen. Nieuwe leden zijn Gerard Rikhof en Oswald Tiemesen.

We hebben afscheid genomen van Hans van der Zande (verzorgt nog wel de communicatie onderling), Gerard kamp en Dick Bouwens.

 1. Plannen inzake investeringen tennispark en clubgebouw.

Voor 2018 staan er geen grote investeringen op de planning.

Alles is afhankelijk wat er uit de enquete komt.

 1. Sponsorcommissie, (Herman Nijhuis)

De samenstelling is Hans Leferink, Rogier Heerink, Herman Nijhuis en Tonny Nijkrake.

De opbrengst is reclame, advertenties jaarboek, bijdrage aan open toernooi prijzen. Er zijn verschillende vormen van sponsoring in de maak. De sponsor van baan 2 stopt, hier zoeken we nog iemand voor. Als leden mensen kennen die willen sponseren, geeft het aan ons door, er zijn nog plekken vrij!

 1. Contributie seizoen 2018.

Er is geen aanleiding om deze te verhogen. We kunnen de kosten dekken met de contributie.

 1. Rondvraag/sluiting door de voorzitter.

Gert; Er is nieuwe competitie op de woensdag avond; gaan wij hieraan meedoen of niet? We zijn dan 3 banen kwijt. Antwoord; Dit nemen we mee in de enquête.

Bennie Visschedijk: Waar en hoe staat het met de tennismuur? Reactie: er is een flexibele muur aangeschaft en komt buiten te staan.

 

Iedereen hartelijk dank voor de komst en input tijdens de deze vergadering.