Notulen ALV

De notulen van de Algemene Leden Vergadering ontvangt u bij de volgende nieuwsbrief.