Nieuws van
de barcommissie

Wat wij jullie willen laten weten,

Dit jaar starten we met 10 enthousiaste leden het tennisseizoen. Een seizoen met verschillende activiteiten waar we ons voor in willen zetten met de hulp van vele leden.

Alleen Pinbetaling
Op dit moment is duidelijk dat er vanaf het nieuwe seizoen alleen nog maar met pin betaald kan worden. Dat is een nieuwe ontwikkeling waar misschien sommige leden of teams met een gezamenlijke pot wel aan moeten wennen. De week coördinator zal aan de bardienst uitleggen hoe het systeem werkt zodat het allemaal mee zal vallen. Er komt een andere kassa die minder belastend zal zijn waardoor de betaling soepeler kan verlopen. Een voordeel is dat er niet met geld over straat gegaan moet worden en dat er geen tijd meer gaat zitten in het tellen van het geld en het verwerken hiervan. Ook zal geld geen reden tot inbraak hoeven te zijn.

Wat is onze taak:
Wij zijn als barcommissie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De schoonmaak, inkoop, samenstelling van het assortiment en voorraad beheer worden door de barcommissie geregeld. Daarnaast zorgt de barcommissie voor het indelen van de bardiensten. Wij zijn als barcommissie erg tevreden over hoe het afgelopen jaar de diensten zijn ingevuld. Er wordt niet moeilijk gedaan om even bij te springen of over te nemen. Dit tekent onze vereniging. Samen met alle clubleden zijn we verantwoordelijk voor het plezier en de gezelligheid waarbij een kop koffie en drankje na een pot tennis een vanzelfsprekendheid is. Dat wij dat met alle leden kunnen realiseren en ook verantwoordelijkheid voelen maakt dat Kardoes een bloeiende vereniging kan zijn.

Wat doet de commissie nog meer:
De barcommissie helpt bij verschillende activiteiten die door leden en commissies worden georganiseerd. Bij het plannen van activiteiten is het van belang dat de planning en inkoop via de commissie verloopt. Wij zijn altijd bereid om mee te denken over de invulling en het assortiment en staan open voor suggesties en ideeën.

Wanneer zijn er bardiensten:
Op de doordeweekse avonden van 1 april tot 1 oktober zijn de bardiensten georganiseerd. Er is geen bardienst op de  vrijdag avond en de zaterdag met uitzondering van competitie en toernooi dagen. Wanneer er geen bardienst ingevuld is dan kan via Annelies Brouwer Dorpstraat 8, De Lutte (tel. 06-53616278) of bij Willy Visschedijk Pastoor Geerdinkstraat 36, de Lutte ( tel. 06-10186618) de sleutel worden opgehaald.

Na 1 oktober totdat de banen dicht gaan kan er in overleg met de week coördinator de sleutel worden afgehaald.

Waar kun je de diensten en week coördinatoren vinden:
Op deze site worden alle diensten vermeld.

 Wat doet de week coördinator:
Op de dag zelf wordt er van jou verwacht dat je er op de afgesproken tijd bent. De week coördinator overhandigt jou de sleutel en beantwoordt de eventuele vragen. Na afloop van de bardienst wordt je geacht de sleutel naar het bijgevoegde adres te brengen en deze daar in de bus te gooien.

Wat als je verhinderd bent:
Van jou wordt verwacht dat je zelf voor vervanging zorgt en dit doorgeeft aan de week coördinator.

Reserveren van de baan met familie en/ of vrienden:
Mocht je nog een gezellige tennis avond met familie en/ of vrienden willen organiseren dan willen wij graag met jullie meedenken over het gebruik maken van de kantine.

Tot slot willen wij iedereen een ontzettend mooi en sportief tennisseizoen wensen waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.

De Barcommissie,
Annelies Brouwer, Ferande Getkate, Matthijs Willemstein, Willy Visschedijk, Cor Perik, Trix Oegema, Judith Poorthuis, Gea de Lange, Carolien Haarman, Ellen ter Brake