Lidmaatschap


CONTRIBUTIE TC KARDOES 2019

CONTRIBUTIEVORMEN

Contributie gaat middels automatische incasso in twee termijnen (januari en juni).

SENIOREN

Onze contributie voor senioren bedraagt € 120,- per seizoen. Dit geldt ook voor leden die in dit kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar of hoger bereiken. Nieuwe seniorleden betalen éénmalig € 20,- inschrijfgeld.

JUNIOREN
  • Leden die in een kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereiken.
  • De contributie voor junioren t/m 17 jaar bedraagt € 55,- per seizoen.

 

In het geval je les neemt, betaal je het lesgeld rechtstreeks aan Heinhuis & Docter. Zij verzorgen de facturering. Wanneer je les neemt, wordt je automatisch lid van TC Kardoes en ben je contributie verschuldigd.

 

JA, IK WIL LID WORDEN VAN TC KARDOES

 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het opzeggen van het lidmaatschap is vastgelegd in onze statuten.

Statuten Artikel 6.2 : Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Statuten Artikel 6.7 : Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar (=verenigingsjaar) eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Statuten Artikel 12.1: Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.