LEDENADMINISTRATIE

De ledenadministratie is ook dit tennisseizoen toevertrouwd aan Daniella Roeloffzen. Heb je een wijziging of wilt u bijvoorbeeld lid worden van TC Kardoes, neem dan contact op met Daniella.

Hieronder volgen een aantal uitgangspunten omtrent de ledenadministratie:
Seniorleden: Opzegging moet geschieden voor 1 januari en lidmaatschap is 1 kalenderjaar. De contributie wordt geïnd in 2 termijnen.

Jeugdleden: Opzegging moet geschieden voor 1 maart en het lidmaatschap loopt van 01-04 tot 01-04. De contributie wordt geïnd in 12 termijnen.

Seniorleden en jeugdleden:

Je kan je het gehele seizoen opgeven voor het lidmaatschap via www.tckardoes.nl. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden bij de ledenadministrateur (middels email of een brief). Mailen kan naar roeloffzen10@gmail.com.

De definitieve verwerking van alle ledenmutaties ge-schiedt uiterlijk in de maand januari. (31 januari is bij de KNLTB de laatste dag dat mutaties kunnen worden aangeleverd die nog in het lopende kalenderjaar worden meegenomen).

Foto Ledenpas

Op elke ledenpas dient een goed lijkende foto van het clublid te staan. Gebleken is dat in vele gevallen een nieuwe foto geen overbodige luxe is. Aan jou het verzoek om de foto op de ledenpas te controleren. Wanneer je de foto wilt veranderen, neem dan contact op met Daniella Roeloffzen. Om de wijziging een succes te maken let dan wel even op de vereisten van de KNLTB. Zij vragen een normale pasfoto van 3,5 x 4,5 cm in kleur of zwart/wit. De foto wordt na digitalisering vernietigd. Schrijf tevens je naam met potlood op de achterzijde van de pasfoto. Vooral bij leden die competitie spelen mag de foto geen aanleiding vormen voor discussie.

Ophalen Ledenpas

De ledenpassen kunnen vanaf het Openings-brunch toernooi worden afgehaald in het clubgebouw van TC Kardoes. Van maandag t/m vrijdag is de kantine geopend van 19:30 t/m 23:00. Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk de ledenpas ophaalt, zonder ledenpas kan er namelijk geen speeltijd worden gereserveerd.

Daniella Roeloffzen
Tel: 06-55306105
E-mail: roeloffzen10@gmail.com