HISTORIE


In 1977 hebben twee dames de gang naar het Gemeentehuis in Losser gemaakt om te vragen wat men moest doen om een tennisvereniging op te richten. Men kreeg als antwoord: “richt maar een tennisclub op”.

In juni 1977 is deze club opgericht door Mieke Langkamp, Truus Nijhuis, Marian Kamphuis en Cornelie Schneider onder de naam Pegasus. De naam werd later aangepast in TC Kardoes omdat men vond dat deze naam beter paste bij De Lutte. In maart 1978 telde TC Kardoes reeds 91 leden. Bij de gemeente Losser werd een nota neergelegd “Blij dat ik tennis…U ook?”. Hierin was een smeekbede voor de aanleg van tennisbanen verwerkt. In de tussentijd heeft men gebruik kunnen maken van de banen van Hotel Bloemenbeek en tijdens de competitie kregen we de medewerking van LTC te Losser. In juni 1979 werd er gestart met de aanleg van twee banen en deze konden op 16 juli 1979 al in gebruik worden genomen. Op zeven november 1980 zijn de statuten van onze vereniging opgemaakt.
Het bestuur bestond uit Mieke Langkamp (voorzitter), Jan Nijhuis, Ans oude Nijeweme, Gerard Nijhuis, Jan Loohuis Cornelie Schneider en Tonny Schrader. Hierin staat duidelijk vermeld dat onze vereniging is opgericht op 20 juni 1977 en heeft als doel: het doen beoefenen en bevorderen van de tennisport.

Door de groei van het aantal leden bestond er al snel behoefte aan een derde baan en een eigen onderkomen. In 1982 stelt de gemeente één ton beschikbaar en met dit geld kunnen beide wensen gerealiseerd worden. Op zaterdag 27 juni opent wethouder Ensing het voltooide complex. Ook de aanleg van een verharde parkeerplaats wordt binnen de kortste keren gerealiseerd. De enige wens die dan nog overblijft is de aanschaf van goede baanverlichting. Omdat de gemeente hiervoor geen krediet kan geven, wordt besloten om de zaak zelf te financieren door onder meer de verkoop van obligaties. De verlichting wordt op 14 november 1984 in gebruik genomen.
De basis voor een goede vereniging is gelegd. Daarna heeft men nog diverse zaken aangepakt, zoals:

– Aanleg vierde baan
– Complete nieuwe verlichting voor alle banen
– Uitbreiding van de kantine
– Zorgen voor nieuwe keuken en centrale verwarming
– Afgelopen jaren de vernieuwing van toiletten en kleedkamers.
– Aanleg van diverse mooie tuinen

Op dit moment kan het complex aan alle eisen van deze tijd voldoen. Doelstelling van de club blijft:
– het moet gezellig zijn
– en we zullen de tennisport moeten blijven promoten