Algemene Ledenvergadering

De Lutte, 15 februari 2020 

De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering hebben jullie onlangs mogen ontvangen.

 

Het bestuur van de T.C. Kardoes nodigt je uit voor een algemene ledenvergadering:

 

9 Maart | 20.00uur |“De Vereeniging”   

 

Om 20.00uur wordt er gestart met een demo van de aangeschafte AED, hierna zal de vergadering beginnen.

Mocht je geen agenda voor de avond hebben ontvangen, neem dan contact op met de redactie.

We zien graag je reactie of je aanwezig bent deze avond.

Hopelijk tot ziens op de vergadering en met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur, 

 

T.C. Kardoes